Google

GE Ecomagination

Międzynarodowa korporacja General Electric, obecna w Polsce od 1992 r., prowadzi zróżnicowaną działalność na rynkach technologii, mediów i usług finansowych, oferując produkty i usługi tak różnorodne jak silniki lotnicze, urządzenia do generowania prądu, technologie uzdatniania wody, finansowanie dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, czy zaawansowane tworzywa sztuczne.

W 2005 r. korporacja rozpoczęła kampanię ekologiczną Ecomagination, wierząc, że biznes przyjazny środowisku może przynosić zyski. Celem GE Ecomagination jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska, a jednocześnie przyczynią się do rozwoju GE.

Wyniki finansowe za 2006 rok jasno wskazują, że strategia biznesowa Ecomagination przynosi korzyści firmie, jej klientom i inwestorom. Podsumowując 2006 rok, przychody firmy z oferty energooszczędnych i ekologicznych produktów i usług przekroczyły 12 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu do roku 2005.

Wyniki te wskazują na pozytywne zjawisko - wzrost zainteresowania konsumentów innowacyjnymi technologiami przyjaznymi środowisku.

Liczna nowych energooszczędnych i ekologicznych produktów oraz usług z oferty GE wzrosła z 14 do 48 i wciąż prezentowane są nowe technologie przyjazne dla środowiska. Produkty te muszą mieć parametry znacząco i wymiernie ulepszające zarówno ekologiczny jak i operacyjny wymiar działalności klientów. Są to między innymi produkty bardziej energooszczędne niż dotychczasowe technologie, służące pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii (np. energia wiatrowa) oraz produkty, które odpowiadają zewnętrznym standardom wydajności i ochrony środowiska.

Przykładowe inicjatywy badawczo-rozwojowe GE Ecomagination:

ImageSilniki gazowe GE Jenbacher, które mogą wykorzystywać jako paliwo gaz kopalniany, gaz z odpadów rozkładających się w składowiskach, gazy fermentacyjne z oczyszczalni ścieków lub gaz z biomasy pochodzącej z uprawy rolnej. Silniki gazowe GE Jenbacher mogą pracować w systemie kogeneracyjnym, co oznacza, że energia elektryczna i cieplna wytwarzane są w pobliżu miejsca ich wykorzystania. Przykłady zastosowania silnika gazowego GE Jenbacher: składowisko odpadów w Toruniu, oczyszczalnia ścieków we Wrocławiu, Kopalnie „Bielszowice” i „Halemba” w Rudzie Śląskiej.

Turbiny wiatrowe produkowane przez GE Energy mają moc od 1,5 do 3,6 MW. Zastosowano w nich technologie zwiększające efektywność wykorzystania energii wiatru oraz technologie poprawiające integrację z siecią elektoenergetyczną. Korporacja General Electric dostarczyła 39 turbin wiatrowych o mocy 1,5 MW do farm wiatrowych w Polsce północnej: Kisielice i Malbork.

Ogniwa fotowoltaiczne GE pozwalają na wygenerowanie energii słonecznej przy zerowym poziomie zanieczyszczenia powietrza czy hałasu. Systemy RIT (Roof Integrated Tile), czyli panele wmontowane w sposób niewidoczny w dachu, stanowią technologię wytwarzania energii, która może pomóc właścicielom obiektów oszczędzić do 60% miesięcznych kosztów energii.

Czystsza technologia produkcji energii z węgla w procesie IGCC. Proces IGCC wykorzystuje reakcję częściowego utleniania w procesie przemiany tanich węglowodorów - np. węgla - w wysoko wartościowe paliwo zwane gazem syntezowym (syngas), które składa się głównie z wodoru i tlenku węgla. Gaz syntezowy zasila turbinę gazową pracującą w cyklu gazowo-parowym, produkującym energię elektryczną. Niższa emisja gazów cieplarnianych, większa elastyczność stosowanych paliw, mniejsze zużycie wody – to główne zalety nowej technologii.

Energooszczędne diody LED oraz inne technologie oświetleniowe.

Silnik GEnx do samolotów Airbus A350 oraz Boeing 787. Silnik ten jest o 15% wydajniejszy, znacznie cichszy, lżejszy  (ponieważ wykonany po części z  materiałów kompozytowych) oraz emituje mniej gazów niż poprzednie modele.

ImageGE Evolution Hybryd - pierwsza na świecie lokomotywa hybrydowa która jest w stanie przetwarzać energię termiczną pozyskaną podczas procesu hamowania. Lokomotywa magazynuje ją we wbudowanych akumulatorach i wykorzystuje w razie potrzeby jako dodatkowe źródło zasilania zmniejszając emisję szkodliwych gazów o 50% oraz redukując zużycie paliwa o 15%.

Turbiny powietrzne zainstalowane na Morzu Irlandzkim w pobliżu Arkow w Irlandii, które wytworzą ilość energii wystarczającą na potrzeby 16 000 gospodarstw domowych rocznie;

Turbina gazowa H System, działająca w Baglan Bay w Walii, która zmniejsza emisje gazów oraz zwiększa o 10% wydajność zainstalowanej bazy generującej moc.

W ramach inicjatywy Ecomagination, GE zobowiązało się do:

  • Podwojenia inwestycji w badania i rozwój. GE będzie inwestować 1,5 miliarda USD rocznie w badania nad technologiami przyjaznymi dla środowiska do roku 2010, zwiększając je z 750 milionów USD przeznaczonych na ten cel w 2004 roku;
  • Wprowadzania każdego roku więcej produktów Ecomagination. GE zwiększy dochody z produktów i usług zapewniających jej klientom osiągnięcie celów związanych z ochroną środowiska – z 10 miliardów USD w 2004 roku do przynajmniej 20 miliardów USD w 2010 roku, w następnych latach powiększając jeszcze tę liczbę. Wśród tych produktów znajdują się odnawialne źródła energii, (np. wiatrowej i słonecznej), technologie i materiały zwiększające wydajność produkcji i konsumpcji energii, czystsze i bardziej wydajne technologie wykorzystywane w transporcie, oraz produkty i usługi konserwacji i oczyszczania wody;
  • Redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz zwiększenia wydajności energetycznej. Firma GE zobowiązała się do redukcji gazów cieplarnianych o 1% do 2012 roku oraz intensywności emisji GHG o 30% do 2008 roku (w porównaniu do 2004 roku). Gdyby powyższe działania nie zostały podjęte, emisje zwiększyłyby się o 40% do 2012 roku, zgodnie z przewidywanym wzrostem GE.
  • Informowania o przebiegu programu. GE obiecuje zdawać relacje z wyników podjętej inicjatywy, także poprzez publikację corocznych raportów Ecomagination.

Więcej informacji o strategii GE Ecomagination można znaleźć na stronie:
http://ge.ecomagination.com/site/index.html

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl