Google

Program edukacyjny

Na terenie powiatu suskiego został przeprowadzony program edukacyjny „Człowiek – Energia – Środowisko” skierowany do szkół ponadpodstawowych. Projekt ten realizowany był przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.

Celem programu edukacyjnego było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży w dziedzinie produkcji i użytkowania energii oraz promowanie racjonalnego gospodarowania energią. Cel ten został osiągnięty poprzez prowadzenie zajęć o tej tematyce oraz zainicjowanie inwestycji mających na celu poprawienie gospodarowania energią i wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

W projekcie udział wzięły następujace szkoły:

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących z Suchej Beskidzkiej,
 • Zespół Szkół im. Goetla z Suchej Beskidzkiej,
 • gimnazjum z Budzowa,
 • gimnazjum z Łuszczyna,
 • gimnazjum z Makowa Podhalańskiego,
 • gimnazjum z Sidziny,
 • gimnazjum ze Skawicy,
 • gimnazjum ze Stryszawy,
 • gimnazjum z Zembrzyc.

Program realizowany był w trzech etapach. Etap pierwszy stanowiły warsztaty dla nauczycieli. Etap drugi to konkurs na koncepcje inwestycyjne w szkołach. Natomiast na zakończenie został przeprowadzony turniej szkół, podsumowujący cały program edukacyjny.

ETAP I – Warsztaty dla nauczycieli

ImagePodstawowym celem warsztatów było przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli do realizacji modułu edukacyjnego „Racjonalne gospodarowanie energią” oraz do opracowania koncepcji wdrożeń inwestycyjnych w szkole we współpracy z uczniami i lokalną społecznością. Warsztaty dla nauczycieli zostały przeprowadzone w dwóch częściach.

W dniach 19-20 września 2003 roku w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono pierwszą część warsztatów dla nauczycieli. Zajęcia warsztatowe odbywały się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. Szkolenie prowadzone było przez Małgorzatę Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy, oraz przez Jadwigę Leśniewską z Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie.

Zajęcia warsztatowe obejmowały następującą problematykę:

 • energetyka – zagrożenie czy warunek istnienia współczesnego świata,
 • rodzaje i możliwości energetyki niekonwencjonalnej,
 • przygotowanie do audytu energetycznego: podstawy fizyki budowli, konstrukcja budynku, bilans cieplny budynku,
 • zasady wykonywania audytu energetycznego, energetyczne rozliczenia finansowe oraz źródła finansowania inwestycji energetycznych,
 • problemy stwarzane przez energetykę konwencjonalną w kontekście rozwoju zrównoważonego,
 • rola i miejsce ścieżek edukacji ekologicznej w procesie kształcenia.

Druga część warsztatów dla nauczycieli odbyła się w dniach 2-4 października 2003 roku w Bełchatowie. Zajęcia odbywały się w Centrum Kształcenia Praktycznego, a prowadzone były przez Dorotę Wierzbowską i Zbigniewa Lisa. Podczas zajęć nauczyciele poznali sposób przygotowywania wariantów termomodernizacji danego budynku oraz obliczania efektywności inwestycji termomodernizacyjnych.

Podczas zajęć w pracowni komputerowej uczestnicy zapoznali się z programem komputerowym Audytor OZC i nauczyli się wykorzystywać go do sporządzania uproszczonego audytu energetycznego.

Podczas pobytu w Bełchatowie odwiedzono również Kopalnię Węgla Brunatnego, Elektrownię Bełchatów oraz wysypisko śmieci w Dołach Brzeskich. Wizyta studialna pozwoliła na zapoznanie się ze specyfiką pozyskiwania węgla brunatnego i wykorzystywania go do produkcji energii elektrycznej, jak i również sposobem odzyskiwania gazu z wysypiska śmieci do produkcji energii elektrycznej.

ETAP II – Konkurs szkół „Wprowadzamy racjonalne gospodarowanie energią”

Przedmiotem konkursu były koncepcje prac termomodernizacyjnych. Podstawowym celem konkursu było zainicjowanie realizacji, w co najmniej trzech szkołach, konkretnych inwestycji umożliwiających poprawę gospodarowania energią i wprowadzenie rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Przeszkoleni nauczyciele zapoznali uczniów z tematyką gospodarowania energią oraz programem komputerowym Audytor OZC. Następnie wspólnie wykonali uproszczony audyt energetyczny budynku szkoły i w partnerskiej współpracy z samorządami, lokalnymi instytucjami i firmami przygotowali projekt prac termomodernizacyjnych. Dla uczniów zaangażowanie w przygotowanie projektu było doskonałą okazją do zdobycia praktycznych doświadczeń w planowaniu i organizacji konkretnych przedsięwzięć. Podczas przygotowywania projektów szkoły otrzymały wsparcie merytoryczne ze strony konsultanta z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – audytora środowiskowego.

Do końca marca 2004 roku prace konkursowe nadesłało pięć szkół: gimnazja z Budzowa, Juszczyna, Makowa Podhalańskiego i Zembrzyc oraz Zespół Szkół im. W. Goetla z Suchej Beskidzkiej. Nadesłane prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Zwycięzcami konkursu zostały następujące szkoły:

I miejsce – Zespół Szkół im. W. Goetla z Suchej Beskidzkiej
II miejsce – Gimnazjum z Budzowa
III miejsce – Gimnazjum z Zembrzyc

Nagrodami w konkursie były pełne, profesjonalne audyty energetyczne. Audyty zostały wykonane w trzech zwycięskich szkołach w lipcu i sierpniu 2004 roku. Audyt energetyczny stanowi podstawę planowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz niezbędny warunek starania się przez szkołę o dofinansowanie inwestycji.

ETAP III - Turniej szkół

ImageDnia 14 czerwca 2004 roku w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej odbył się Turniej szkół. Stanowił on podsumowanie działań prowadzonych w ramach projektu, a młodzieży dał okazję do wykazania się zdobytą wiedzą.

Tematyka turnieju i zadania zespołów szkolnych dotyczyły racjonalnego i przyjaznego środowisku gospodarowania energią.

Do turnieju zaproszone zostały wszystkie szkoły biorące udział w programie edukacyjnym oraz szeroka publiczność. Zespoły z sześciu przybyłych szkół z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem walczyły o kolejne punkty.

W rezultacie najlepsze okazały się drużyny reprezentujące:

 • Gimnazjum z Zembrzyc – zdobywcy I miejsca
 • Zespół Szkół im. W. Goetla z Suchej Beskidzkiej – zdobywcy II miejsca
 • Gimnazjum z Budzowa – zdobywcy III miejsca

Wszystkie drużyny za włożoną pracę zostały nagrodzone sprzętem komputerowym dla swoich szkół.

Inwestycje – prace termomodernizacyjne w szkołach

Dnia 18 października 2004 roku przedstawiciele Fundacji Partnerstwo dla Środowiska wraz z audytorem przekazali audyty energetyczne dyrektorom szkół w Budzowie, Suchej Beskidzkiej i Zembrzycach. Podczas spotkań, w których uczestniczyli również przedstawiciele odpowiednich samorządów, zostały omówione wyniki audytu energetycznego i plan dalszych działań – przygotowanie inwestycji oraz sposób ich finansowania.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl