Google

Projekt pilotażowy

Projekt pilotażowy realizowany był w Małopolsce, w niedalekim sąsiedztwie Babiej Góry. Działania prowadzone były na terenie powiatu suskiego, w mieście Jordanów oraz gminie Bystra-Sidzina. Powiat suski położony jest w obrębie pasm Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Okolice te charakteryzują się wysokim stopniem zalesienia. W gminie Bystra-Sidzina lasy zajmują 54,6 % powierzchni, natomiast w mieście Jordanów 34,4 %. W rejonie tym przeważają lasy prywatne, które stanowią około 56% powierzchni zalesionej. Wysoki stopień zalesienia oprócz pożytków ekonomicznych ma również wpływ na walory klimatyczne i krajobrazowe tych okolic.

Niezagospodarowane odpady drzewne 

ImageW rejonie tym tradycja przetwórstwa i obróbki drewna istnieje od wielu dziesięcioleci. Znaczne ilości odpadów drzewnych powstają w licznych tartakach i zakładach przetwórstwa drewna, a także w gospodarstwach indywidualnych przy przerobie na własne potrzeby. Część trocin, wiór i zrzynów powstających w procesie przerobu drewna jest wykorzystywana do celów grzewczych. Niestety są one często spalane w sposób nieefektywny w przestarzałych kotłach węglowych. Część odpadów drzewnych jest sprzedawana producentom płyt drewnopodobnych. Znaczne ilości pozostają jednak niewykorzystane i stanowią poważny problem organizacyjno-ekonomiczny dla wytwórców, a także zagrożenie dla środowiska. Odpady drzewne wyrzucane w lasach, nad rzekami i na poboczach dróg powodują zanieczyszczenie gleby i krajobrazu. Jednocześnie podstawowym paliwem grzewczym wykorzystywanym w tym rejonie jest węgiel, najczęściej niskiej jakości.


Realizacja Projektu

W pierwotnym kształcie projektu planowano stworzenie lokalnego rynku odpadów drzewnych, budowę centralnej kotłowni i nowej sieci ciepłowniczej w Jordanowie, budowę kotłowni i lokalnych sieci ciepłowniczych w Bystrej i Sidzinie oraz prace termomodernizacyjne w 42 budynkach, które miały być podłączone do sieci.

Od listopada 2002 roku do końca maja 2003 roku Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przeprowadziła audyty energetyczne budynków, które miały być podłączone do sieci cieplnych zasilanych energią z biomasy odpadów drzewnych. Audyt energetyczny to analiza techniczno-ekonomiczna, wskazująca najlepsze sposoby zmniejszenia ilości zużywanej energii w danym budynku. Audyt zawiera między innymi opis budynku, jego stanu technicznego, stanu instalacji grzewczej, izolacji termicznej ścian, okien itp., analizę kosztów ogrzewania i opłacalności najlepszego wariantu termomodernizacji. Termomodernizacja obejmuje rozmaite zabiegi, takie jak uszczelnianie lub wymiana okien czy ocieplenie ścian i stropów. Efektem takich działań jest ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną w danym budynku. Audytowi towarzyszą pomiary pozwalające określić zużycie i przepływ energii w budynku.

Pomiary wykonane w Jordanowie, Bystrej i Sidzinie objęły:

  • tygodniową rejestrację temperatury we wszystkich budynkach oraz rejestrację temperatury zewnętrznej,
  • pomiary przy użyciu licznika ciepła w 20 największych obiektach,
  • badanie krotności wymiany powietrza metodą chromatografii gazowej w trzech wybranych budynkach,
  • badanie krotności wymiany powietrza przy użyciu sondy CO2 w pięciu budynkach,
  • badanie termowizyjne pięciu wybranych obiektów.

ImageRolę inwestora i operatora miała pełnić spółka publiczno-prywatna tworzona przez miasto Jordanów, gminę Bystra-Sidzina oraz partnera prywatnego – Bio-Energię ESP Sp. z o. o. Jednak przeprowadzone audyty energetyczne wykazały mniejsze od szacowanego zapotrzebowanie na ciepło, co oznaczało zmniejszenie sprzedaży i było główną przyczyną wycofania się partnera prywatnego. Po wycofaniu się partnera prywatnego przeprowadzono modyfikację projektu pilotażowego. W celu poprawienia płynności finansowej do zakresu inwestycji dodano wytwórnię brykietów, a realizację inwestycji podzielono na etapy. Lokalnym rynkiem odpadów drzewnych i sprzedaży ciepła miała zarządzać spółka gmin, a nakłady inwestycyjne miały być pokryte przez środki z NFOŚiGW, Fundacji EkoFundusz oraz własne gmin. Została zarejestrowana Spółka Gmin Biomasa BSJ, dla której opracowano plan finansowy oraz plan działania.

W ramach prac przygotowawczych:

  • została przeprowadzona szczegółowa analiza dostępności biomasy w okolicy
  • wykonano audyty energetyczne 42 budynków
  • opracowano projekt wykonawczy dla magazynu odpadów drzewnych wraz z wytwórnią brykietów
  • przygotowano również montaż finansowy inwestycji i złożono wnioski o dofinansowanie do Fundacji EkoFundusz oraz NFOŚiGW. Z Fundacji EkoFundusz uzyskano promesę przyznania dotacji.

Jednak ze względu na brak wymaganego wkładu własnego gmin montaż finansowy nie został domknięty. I jak do tej pory inwestycja w planowanym kształcie nie ruszyła.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl