Google

Dla szkół » Materiały edukacyjne » Prace konkursowe »

Konkurs

Za pośrednictwem edukacyjnego serwisu internetowego www.biomasa.org/edukacja w ramach projektu realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, a współfinansowanego przez NFOŚiGW w okresie styczeń - czerwiec 2006 roku został przeprowadzony konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatycznych oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności z praktycznymi aspektami realizacji przedsięwzięć opartych na wykorzystaniu biomasy.

Konkurs składał się z trzech etapów obejmujących:

  • przeprowadzenie w szkole zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce zmian klimatycznych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym lekcji z wykorzystaniem zasobów serwisu edukacyjnego www.biomasa.org/edukacja,
  • odbycie wizyty terenowej służącej zapoznaniu się z praktycznymi aspektami produkcji, przetwarzania lub wykorzystania biomasy,
  • przygotowanie prezentacji Power Point dotyczącej przedsięwzięcia opisanego w drugim etapie.

Konkurs prowadzony był w całości za pośrednictwem Internetu i z wykorzystaniem poczty e-mail. Uczestnicy mogli korzystać z konsultacji z administratorem serwisu. Opracowania przygotowane przez uczestników konkursu zostały opublikowane w Internecie.

Prace konkursowe stanowiły:

  • w pierwszym etapie – opis zajęć sporządzony przez nauczyciela oraz opis lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu przygotowany przez uczniów,
  • w drugim etapie konspekt z wizyty terenowej,
  • w etapie trzecim prezentacja Power Point.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konspekty i prezentacje zgłaszane do konkursu zostały ocenione wg. następujących kryteriów:

  • poprawność merytoryczna,
  • szczegółowość informacji,
  • wykorzystanie elementów graficznych,
  • przejrzystość przedstawiania informacji oraz atrakcyjność szaty graficznej.

Konspekty i prezentacje zostały ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Spośród nadesłanych prac Komisja wybrała trzy, które zostały wyróżnione nagrodami w postaci sprzętu komputerowego.

I MIEJSCE

Gimnazjum nr 1 z Czeladzi

II MIEJSCE

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej z Krakowa

III MIEJSCE

Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego z Ełku

 

W maju 2007 roku podstrona edukacyjna www.biomasa.org/edukacja została połączona z serwisem www.biomasa.org i wszystkie prace konkursowe zostały udostępnione w dziale "Materiały edukacyjne".

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl