Google

Współczynnik wydajności cieplnej pompy ciepła

Ocenę pracy wszystkich urządzeń cieplnych, oddającą ich efektywność, przeprowadza się obliczając sprawność termiczną (współczynnik wydajności cieplnej). W tym celu stosuje się jednakową zasadę – tworzy się ułamek, będący stosunkiem energii użytecznej wytworzonej przez maszynę cieplną do energii napędowej (energii podtrzymującej działanie rozpatrywanej maszyny).


Sprawność termiczna silnika cieplnego:
Image
gdzie:
n – współczynnik wydajności cieplnej [-];
Lob – praca wykonana przez silnik [W];
Qd – ciepło pochłonięte przez czynnik [W];
Qw – ciepło oddane do otoczenia (niewykorzystane) [W].
Sprawność termiczna silnika będzie zawsze mniejsza od 1;  n < 1.


Sprawność termiczna urządzenia ziębniczego:
Image
gdzie:
Ez – współczynnik wydajności cieplnej [-];
Qd – ciepło pobrane z przestrzeni ziębionej [W];
Lob – energia napędowa [W];
Qw – ciepło oddane do otoczenia [W];
Sprawność ziębiarki może być zarówno mniejsza jak i większa od 1;  Ez < 1 lub  Ez > 1.

Sprawność termiczna pompy ciepła:
Image
gdzie:
Eg – współczynnik wydajności cieplnej [-];
Qw – ciepło oddane do przestrzeni ogrzewanej [W];
Lob – energia napędowa [W];
Qw – ciepło pobrane z otoczenia (dolnego źródła ciepła) [W].
Sprawność pompy ciepła będzie zawsze większa od 1;  Eg > 1.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl