Google

Historia wykorzystania pomp ciepła

Idea wykorzystania urządzeń działających w oparciu o fazowe przemiany czynnika w ogrzewnictwie pojawiła się pod koniec XIX wieku. Wraz z rozwojem branży chłodniczej pojawiły się pomysły zastosowania zasady działania urządzeń chłodniczych także do ogrzewania.

W 1852 roku Wiliam Thomson (Lord Kelvin) opisał wyposażony w sprężarkę otwarty obieg powietrzny łączący dwa zbiorniki wody pełniące rolę dolnego i górnego źródła ciepła.

Pierwsza instalacja do ogrzewania domu bazująca na amoniakowym urządzeniu sprężarkowym (elementy pochodziły z urządzenia do chłodzenia) została skonstruowana w 1928 roku przez anglika T. G. Haldane.

Już kilka lat później działało wiele instalacji pomp ciepła o mocach do kilku megawatów, głównie w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo w 1931 roku zainstalowano pompę ciepła o mocy 1,05 MW do ogrzewania biurowca w Los Angeles, a w 1938 roku pompę o mocy 175 kW do ogrzewania ratusza w Zurychu.

W okresie II wojny światowej urządzenia te znalazły zastosowanie na statkach podwodnych do ogrzewania i osuszania powietrza.

Wraz z rozpowszechnieniem się syntetycznych czynników chłodniczych pompy o podwójnej roli w zależności od pory roku – grzewczej oraz klimatyzacyjnej zaczęto instalować w domach jednorodzinnych. W okresie największego rozwoju tej dziedziny, w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, w Stanach Zjednoczonych około 30% nowobudowanych domków wyposażano w pompy ciepła.

Obecnie trudno jest nawet oszacować ilość energii pochodzącej z pomp ciepła, ponieważ większość spośród nich to instalacje w domach indywidualnych użytkowników.

 

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl