Google

Konferencje » Konferencja Klimatyczna Na Bali. 3-14.XII.07 » Minister środowiska o Bali

Minister środowiska o Bali

Minister środowiska Maciej Nowicki podsumował w poniedziałek na konferencji prasowej dwutygodniową 13. Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i 3. spotkanie Stron Protokołu z Kioto (COP/CMP3), która odbywała się na Bali w dniach 3-15 grudnia 2007 r.

"Nikt nie został usatysfakcjonowany wynikami tej konferencji, ale zakończyła ona ważny, pierwszy etap rozmów zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych" – powiedział Maciej Nowicki.

Jak poinformował, ustalono, że negocjacje w sprawie tzw. post Kioto, które zacznie obowiązywać po 2012 r., powinny się zacząć natychmiast i trwać nie dłużej niż dwa lata. "Negocjacje powinny zakończyć się podpisaniem nowego porozumienia na 15. konferencji, która odbędzie się w Kopenhadze w 2009 r." - dodał.

Nowicki wyjaśnił, że podczas konferencji Unia Europejska zadeklarowała obniżenie emisji dwutlenku węgla do 2020 r. w porównaniu z 1990 r. o 20 proc.

"UE może też uczynić wysiłek większy, jeśli inne kraje podejmą jakieś zobowiązania ilościowe. W trakcie konferencji ten warunek został zmodyfikowany. Mówiono, żeby do końcowego dokumentu podsumowującego konferencję na Bali wpisać, iż do 2020 r. kraje rozwinięte będą dążyły do uzyskania takiego konsensusu, żeby emisje były ograniczone o 25-40 proc. do 2020 r., natomiast do 2050 r. społeczność światowa powinna obniżyć emisje CO2 o 50 proc." - dodał Nowicki.

"Ostatecznie jednak w dokumencie z Bali nie ma żadnych liczb. Zostały zawarte w nim ogólne stwierdzenia, że jest ogólnoświatowa zgoda na rozpoczęcie negocjacji" - wyjaśnił.

Przedstawiciele niemal 190 państw uczestniczący w konferencji klimatycznej ostatecznie zakończyli negocjacje 15 grudnia 2007 r., kiedy to delegacja USA, wbrew wcześniejszym sprzeciwom, zgodziła się na przyjęcie dokumentu, nakreślającego bardzo ogólnie dalsze działania w kwestii ochrony klimatu.

Eksperci oraz organizacje pozarządowe krytycznie ocenili przyjętą "mapę drogową". W dokumencie nie wskazano bowiem konkretnych zobowiązań państw rozwiniętych w kwestii ograniczania emisji do atmosfery gazów cieplarnianych.

Jak poinformował Nowicki, przyłączenie się USA do wynegocjowanego kompromisu na Bali pozostałe kraje przyjęły z ulgą, ponieważ Stany nie ratyfikowały Protokołu z Kioto i są największym emitentem gazów cieplarnianych.

Kolejna, czternasta, konferencja klimatyczna odbędzie się w Poznaniu.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 17.12.07 r.

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl