Google

Szansa dla Poznania

Kolejnym gospodarzem Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i Konferencji Członków Protokołu z Kioto (COP/MOP) będzie Poznań. Międzynarodowa konferencja to wielka szansa na wypromowanie Poznania.

W tegorocznej konferencji na Bali uczestniczył prezydent Poznania - Ryszard Grobelny: „To było gigantyczne przedsięwzięcie” – powiedział po przyjeździe. Tłumaczył, że obok głównej konferencji organizowanej przez ONZ, podczas której przedstawiciele krajów do niej należących negocjują m.in. kwoty emisji gazów cieplarnianych, odbywają się dziesiątki innych spotkań i konferencji. „Przygotowują je instytucje związane z ONZ, ale też organizacje takie jak Greenpeace. W okolicy budynku, w którym toczyła się główna część konferencji, bez przerwy widać było 4-5 kamer, do których wypowiadali się politycy i eksperci” - relacjonował prezydent.

Dwa tysiące dziennikarzy, w tym 90 ekip telewizyjnych, relacjonowało konferencję klimatyczną na indonezyjskiej wyspie Bali. W grudniu przyszłego roku cały świat będzie zwrócony w kierunku Poznania, tym bardziej, że to właśnie w Poznaniu może zapaść decyzja o tzw. post Kioto – porozumieniu, które zastąpi Protokół z Kioto. Organizatorami imprezy są polski rząd i ONZ, ale władze Poznania chciałyby wykorzystać ją do promocji miasta, w tym celu przygotowują szereg imprez towarzyszących. Konferencja będzie się odbywała na terenach MTP.

Grobelny na Bali zaprosił też do Poznania Ala Gore'a, byłego wiceprezydenta USA i tegorocznego laureata pokojowego Nobla, który brał udział także w konferencji na Bali.

Poznań o rolę gospodarza konferencji klimatycznej rywalizował z Wrocławiem. Wygrał m.in. dzięki infrastrukturze: hotelom, restauracjom, a przede wszystkim - dzięki nowoczesnym obiektom MTP.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 17.12.07 r.

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl