Google

Kompromis?

Delegacja amerykańska na Bali, wyraziła gotowość przyjęcia kompromisowego projektu końcowego dokumentu.

15 grudnia 2007 r. - negocjacje na Bali ciągle trwają. Konferencja według planu miała zakończyć się 14 grudnia jednak uczestnikom nie udało się uzgodnić wspólnego oświadczenia, nakreślającego dalsze działania w kwestii ochrony klimatu.

Na wniosek przewodniczącej rozmowom Indonezji, w nocy kontynuowane były negocjacje w jednej z grup roboczych, usiłującej pogodzić stanowiska Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i państw rozwijających się co do zobowiązań państw świata po 2012 r., kiedy to upływa pierwszy etap ujęty w Protokole z Kioto.

Rano delegacja amerykańska na Bali nadal odrzucała kompromisowe propozycje. Przewodnicząca delegacji USA Paula Dobriansky w kilka godzin później zadeklarowała jednak możliwość rezygnacji z wysuwanych do tj. pory obiekcji. - Przyłączymy się do stanowiska wszystkich innych państw - oświadczyła Dobriansky.

Tym samym przełamany został impas, do jakiego doszło na konferencji.

Źródło: Rzeczpospolita, 15.12.07 r.

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl