Google

Konferencje » Konferencja Klimatyczna Na Bali. 3-14.XII.07 » Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii

Wzrost inwestycji w odnawialne źródła energii

ImageŚwiatowe roczne inwestycje w odnawialne źródła energii, zwłaszcza w energię wiatrową przekroczą 100 mld dolarów w 2007 r. - według raportu Narodów Zjednoczonych przedstawionego w sobotę 8 grudnia na Bali.

Dotychczas największy wzrost notuje się w energetyce wiatrowej, która obecna jest w ponad 80 krajach. Od 2000 r. zanotowano w tej branży wzrost na poziomie 25-30 proc. rocznie z zaledwie 7,5 GW mocy w 1997 r. do 93 GW w 2007 r.

Inwestycje w duże hydroelektrownie osiągnęły w 2007 r. poziom 15-20 mld dolarów, 10-12 mld dolarów osiągnęły inwestycje w produkcję instalacji fotowoltaicznych oraz biopaliw. Największy rozwój energetyki odnawialnej zanotowano w krajach rozwiniętych ale czyste technologie rozprzestrzeniają się też do krajów rozwijających się, szczególnie do tych posiadający duży rynek. Chiny są obecnie wiodącym producentem oraz użytkownikiem solarnych podgrzewaczy wody.

240 GW mocy (z pominięciem dużych hydroelektrowni) i 6 proc. udział w całkowitej światowej produkcji energii osiągnęła energia odnawialna w 2007 r.

Źródło: http://www.un.org/climatechange/, http://www.reuters.com/

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl