Google

Bali. 05.12.07

Yvo de Boer – Sekretarz Wykonawczy Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu pozytywnie ocenia dotychczasowe postępy Konferencji, choć zaakcentował po raz drugi, że choć z pewnością nie uda się na Bali stworzyć następcy Protokołu z Kioto to na pewno zapoczątkowany zostanie dwuletni proces, który do tego doprowadzi.

Podczas gdy główna uwaga skupia się na przyszłości, Boer wysunął na pierwszy plan znaczenie utrzymania równowagi pomiędzy przyszłością, a aktualnymi zagadnieniami. Podkreślił, że istnieje potrzeba stworzenia długookresowego porozumienia ale także zwrócenia uwagi na problemy z jakimi zmagają się obecnie niektóre kraje. Jedną z kluczowych kwestii dla krajów rozwijających się są nowoczesne technologie. Boer potwierdził, że konferencyjny organ wdrażający – SBI (Subsidiary Body for Implementation) właśnie rozpoczął dyskusję na temat wdrażania nowych technologii i ich transferu do krajów rozwijających się.

W dzisiejszym oświadczeniu wskazał także na konieczność adaptacji do zmian klimatycznych, bowiem one już nas dotykają. „Zakładając nawet najbardziej optymistyczne scenariusze w obliczu obserwowanych skutków zmian klimatu adaptacja nabiera ogromnego znaczenia” - powiedział. Przypomniał, że Protokół z Kioto dysponuje dużym potencjałem w w postaci Funduszu Adaptacyjnego – pochodzącego z Mechanizmu Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM ), który obecnie jest w posiadaniu 36 mln dolarów.

Mechanizm Czystego Rozwoju umożliwia rządom lub firmom w krajach uprzemysłowionych wdrażanie projektów redukujących emisje w krajach rozwijających się. Realizacja tych projektów pozwala na pozyskanie uprawnień w postaci Certified Emission Reductions (CERs) , czyli certyfikowanych redukcji emisji. Celem CDM jest promocja zrównoważonego rozwoju i, jednocześnie, redukcja emisji.

Źródło: http://unfccc.int/2860.php

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl