Google

Konferencje » Konferencja Klimatyczna Na Bali. 3-14.XII.07 » Kto jeszcze przeciwko Kioto?

Kto jeszcze przeciwko Kioto?

ImageJuż pierwszy dzień Konferencji Klimatycznej na Bali przyniósł dobrą wiadomość. Nowy premier Australii Kevin Rudd ogłosił, że jego kraj ratyfikował protokół z Kioto zobowiązujący do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych .

Ostatnim rozwiniętym krajem, który nie ratyfikował dokumentu są Stany Zjednoczone. Szef amerykańskiej delegacji na Bali - Harlan Watson zapewnił jednak, że nie przyjechał, aby „stanowić zaporę drogową”. Dodał, że jego delegacja przyjechała na Bali z konstruktywnymi propozycjami i chociaż Protokołu z Kioto nie zamierza podpisać, bo uważa, że nie jest to dobry dokument, to jednak jest gotowa współpracować przy wypracowaniu nowych uzgodnień, którym początek da balijska konferencja.

Oświadczenie amerykańskiej delegacji uznano za duży postęp, bo takie były najbardziej optymistyczne zamierzenia organizatorów spotkania.

Największymi oponentami negocjowania kolejnych dokumentów są zatem w tym momencie Indie i Chiny, które znajdują się w czołówce światowych trucicieli. Argumentują, że jest niesprawiedliwe domaganie się od nich redukcji emisji gazów cieplarnianych podczas gdy kraje te dążą wydobycia z nędzy miliony swoich obywateli.

USA natomiast nadal domagają się podpisania dokumentu przez wszystkie państwa, również rozwijające się, które zostały zwolnione z ratyfikacji Protokołu z Kioto. Twierdzą, że pomimo odrzucenia Protokołu przez Busha inwestowali w nowoczesne technologie ograniczające emisje i w efekcie obniżyli je bardziej niż wiele państw, które dokument podpisały. Zdaniem Watsona emisje w USA wzrosły w latach 2000 – 2005 tylko o 1,6 proc. Ale i tak są wyższe o 16 proc. od pułapu wyznaczonego w Kioto. W tym czasie PKB w USA wzrósł o 12 proc., natomiast liczba ludności podniosła się o 5 proc. Liderami w cięciu emisji są kraje UE, zwłaszcza Niemcy i Wielka Brytania.

Źródło: Rzeczpospolita, 04.12.07 r.

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl