Google

Konferencje » Konferencja Klimatyczna Na Bali. 3-14.XII.07 » Startuje konferencja klimatyczna

Startuje konferencja klimatyczna

ImageGlobalna ochrona klimatu i przyszłość Protokołu z Kioto - to przedmiot międzynarodowej konferencji pod egidą ONZ, która rozpoczęła się 3 grudnia 2007 r. na indonezyjskiej wyspie Bali. Tegorocznej konferencji będzie przewodniczył indonezyjski minister środowiska Rachmat Witoelar.

W 13. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej i Konferencji Członków Protokołu z Kioto (COP/MOP), bierze udział około 10 tys. gości ze 190 krajów. Będą oni pracować nad rozwiązaniami, które pozwolą najpóźniej w 2009 r. przyjąć nowy dokument, który zastąpi Protokół z Kioto.

Uczestnicy mają przyjąć "mandat balijski", czyli zakres, treść i kalendarz negocjacji, które mają doprowadzić do porozumienia w sprawie powstrzymania zmian klimatu . Chodzi o tzw. post Kioto, czyli zasady, jakie będą obowiązywały po 2012 r., gdy przestanie obowiązywać Protokół z Kioto.

Podczas konferencji na Bali uczestnicy będą także rozmawiać o możliwościach wsparcia finansowego krajów rozwijających się przez kraje rozwinięte w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych . Możliwości takie daje protokół z Kioto, w którym przewidziane są różne mechanizmy takiego wsparcia, m.in. system Projektów Wspólnego Wdrożenia (Joint Implementation - JI) i Mechanizmy Czystego Rozwoju (Clean Development Mechanism - CDM).

Część obserwatorów wątpi jednak, czy na Bali uda się osiągnąć porozumienie. USA, które są odpowiedzialne za największą część emisji gazów cieplarnianych, nie przyłączyły się do Protokołu z Kioto, podobnie jak Indie i Chiny. Z kolei Unia Europejska już zobowiązała się do 20-procentowego ograniczenia emisji CO2 do 2020 r. w porównaniu z rokiem 1990.

Protokół z Kioto zakłada redukcję emisji CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych o 8 proc. do 2012 r. w porównaniu z rokiem 1990 (dla Polski przyjęto rok 1988). Dokument był negocjowany kilka lat i ostatecznie sformułowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997 r. Formalnie wszedł w życie jednak dopiero na początku 2005 roku po ratyfikowaniu go przez Rosję.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, 03.11.07 r.

Harmonogram Konferencji Klimatycznej znajdziesz tutaj.

Oświadczenie Yvo de Boer'a - Sekretarza Wykonawczego Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, otwierające Konferencję możesz przeczytać tutaj.

Obejrzyj wideo z otwarcia Konferencji:

Za pozycjonowanie tego serwisu odpowiada Sunrise System.

Copyright © 2007 - Biomasa | Realizacja: SoftTree.pl | Programowanie: Maszyna.pl